Et lille stykke kulturhistorie PDF Udskriv Email

Peder Kroghs erindringer 1827-54

Ved Tyge Krogh. 1991. 128 s.

Lærer Peder Kroghs erindringer 1827-1854, nedskrevet i slutningen af 1890’erne. Skildring af barndommen på Mors, af Snedsted Seminarium og af tiden som lærer i Hvidbjerg på Mors. En dygtig lærer, som kunne huske sine iagttagelser og skrive.

100 kr. (medlemspris: 50 kr.)