Årbog 2016 PDF Udskriv Email

Uddannelseshistorie 50 år

50. årbog fra Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

Uddannelseshistorie 50 år


Indholdsfortegnelse

Indledning
Bobler og perspektiver i lyset af 50 års jubilæet
Af Jesper Eckhardt Larsen

Artikler

Institutter, selskaber, museer og foreninger - den institutionelle skolehistorie 1965-2016
Af Christian Larsen

Et halvt århundrede med ”Årets gang”
Af Signe Holm-Larsen

Langt fra bare nasjonal skole - noen nye utdanningshistoriske arbeider med tema fra nordisk område
Af Harald Jarning

Transnationale dimensioner i dansk uddannelseshistorie – en historiografisk analyse
Af Karen E. Andreasen & Christian Ydesen

Om utbildningshistoriens nytta och skada - svensk utbildningshistorisk historiografi i nietzscheansk belysning
Af Esbjörn Larsson

Historieskrivningen om de erhvervsfaglige uddannelser
Af Ida Juul

Temaer i børnehavepædagoguddannelsens historie
Af Christian Sandbjerg Hansen

Gymnasieskolens udforskning gennem 50 år - en uddannelseshistorikers tilbageblik
Af Harry Haue

Skolevæsenet som preussisk nationalstatsprojekt - ny vinkel på det sønderjyske skolevæsen 1867-1920
Af Kim Furdal

Socialpædagogisk TINA-logik - tysk uddannelsespolitik siden 1970’erne
Af Jacob Kornbeck

Nogle Slagelse-testimonier
Af Børge Riis Larsen

OVERSIGTER

Flygtningebørn, gymnasieforlig og kornfed fremdrift - uddannelserne i folketingsåret 2015-2016
Af Signe Holm-Larsen
Bilag

Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2015
Ved Christian Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2016
Af Else Hansen, formand


Redaktionelt

 

Navneregister


Af Pelle Oliver Larsen

I de praktiske videnskabers række

Af Laila Zwisler og Annette Buhl Sørensen

Træk af universitetets idéhistorie i Danmark
i første halvdel af det 20. århundrede
Af Svend Larsen

Inge Lehmann:
Studietid og tidlige akademiske ansættelser 1907-1928
Af Anne Lif Lund Jacobsen


Universiteter og idealer i velfærdsstaten
Af Else Hansen


Forskningsbaseret moderniseringsagent
eller sekretariat for politisk ledelse?
En linje i det norske Kunnskapsdepartementets historie 1945-2015
Af Kim Helsvig

OVERSIGTER
Reformer og praksis
– uddannelserne i folketingsåret 2014-2015
Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk årsbibliografi 2014

Af Christian Larsen

ANMELDELSER

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2015
Ved Else Hansen, formand