Aktuelt
Generalforsamling og lancering af Uddannelseshistorie 2018 PDF Udskriv Email

Onsdag den 27. marts 2019

kl. 14.30-15.30 Generalforsamling: Dagsorden (pdf)

kl. 15.30-17.00 Præsentation af årgang 2018: ”Læremidler - om materialitet og ord i produktion og praksis” - Invitation (pdf)


 
Nyheder og meddelelser fra selskabet PDF Udskriv Email

 

Indkaldelse til generalforsamling

Forslag til vedtægtsændring

Onsdag 14. marts 2018 kl. 14-15

DPU Aarhus Universitet, København

 

Indbydelse til præsentation af Uddannelseshistorie 2017

Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 15-18

Selskabet byder på oplæg med udgangspunkt i artikler fra Uddannelseshistorie 2017, og inviterer efterfølgende på vin og vand.

Indbydelse til præsentation af Uddannelseshistorie 2017

 

Jonstrupsamlingens venner

Frivilliggruppen ved Jonstrupsamlingen indkalder til stiftende generalforsamling af foreningen ”Jonstrupsamlingens Venner” onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19 i Egeskolens kantine, opgang C. Jonstrupsamlingens Venner er en støttekreds, der har til formål at støtte samlingens videreførelse og øge interessen for dens aktiviteter.

Se mere om Jonstrupsamlingen

 

 

Tema om læremidler: Medier og materialer. Årbogen Uddannelseshistorie 2018

Call for papers

Der indbydes til artikler til årbogen Uddannelseshistorie 2018, udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.

Læremidler har gennem tiden og i takt med skiftende pædagogiske og didaktiske idealer antaget mange forskellige former. Læremidlerne ændrer ikke blot skolen og uddannelsesinstitutionernes indhold og materialisering, men som følge også de taktile, kropslige og mere affektive oplevelser af skole og uddannelse.

Til dette temanummer af Uddannelseshistorie modtager vi gerne empiriske, teoretiske og metodiske bidrag, der behandler udvalgte og skiftende læremidlers form og indhold, herunder deres tilblivelse, brug og betydning for elever, studerende, lærere og undervisere, for skole og uddannelser.

Artiklerne skal være forfattet på dansk eller et andet skandinavisk sprog og have en længde på 15-18 sider à 2400 anslag.

Forslag til artikler med kort abstract bedes sendt til redaktionen på Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. senest 1. januar 2018. Der kan forventes tilbagesvar senest 1. februar 2018. Deadline for indlevering af artikel er 1. juli 2018.

Årbogen udkommer december 2018.

Alle artikler bedømmes i peer review. Uddannelseshistorie er anerkendt i BFI med ét point.

Karoline Baden Staffensen, Maria Rejkjær Holmen & Lisa Rosén Rasmussen, temaredaktørerne

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Fredag 25. august 2017
kl. 17.30-18
Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34

 

Indkaldelse til generalforsamling 2017

Forslag til vedtægtsændring

Indbydelse til præsentation af årbogen 2016

 

torsdag den 23. februar 2017

kl. 14.00 Generalforsamling
kl. 15.00 Præsentation af årbogen 2016

Rigsarkivet, Tøjhusgade 1, 1260 København K

 

 

Viden, status, etos, certificering og monopol – Professionerne og deres uddannelser i historisk lys
2.8.2016

Call for papers

Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2017 udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.

Dette temanummer af Uddannelseshistorie skal belyse udviklingen inden for både de klassiske og de nyere professioner. Der ønskes særligt artikler, der belyser uddannelsernes rolle i professionernes historie. Professionerne har haft varierende succes med at fastholde status og monopol, f.eks. i tider med mangel på uddannede lærere. Overgangen til videnssamfund har også udfordret tidligere vidensmonopoler og dermed de professionelles legitimitet og idealer.

Temanummeret sigter mod en bred historisk dækning af uddannelsernes rolle for både nyere grupper af professionelle: Lærere, pædagoger, socialrådgivere, politibetjente, sygeplejersker osv., dvs. vejen fra bl.a. seminarietraditionen til professionsbacheloruddannelserne, og for de ældre klassiske professioner: præster, læger, jurister, lektorer osv.

Forslag til artikler med kort abstract bedes sendt til redaktionen senest 1. januar 2017. Der kan forventes tilbagesvar senest 1. februar 2017. Deadline for indlevering af artikel er 1. juli 2017.

Årbogen udkommer december 2017.

Alle artikler bedømmes i peer review. Uddannelseshistorie er anerkendt i BFI med ét point.

Redaktionen kan kontaktes ved: Jesper Eckhardt Larsen: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.Indbydelse til generalforsamling
Forslag til vedtægtsændring

torsdag den 25. februar 2016
kl. 15.30
DPU Aarhus Universitet, København

 

Indbydelse til præsentation af
Årbog for Uddannelseshistorie 2015

Det moderne universitet – kampe, brud og de lange linjer
Universitet og arbejdsliv

Arrangement i samarbejde med Tidsskrift for Arbejdsliv
torsdag den 25. februar 2016
kl. 16.30
DPU Aarhus Universitet, KøbenhavnUddannelseshistorier – at skrive uddannelseshistorie
før, nu og i morgen...

27.11. 2015

Call for papers

Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2016 udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.

I 2016 fejrer selskabet udgivelsen af årbog nummer 50. Redaktionen inviterer i den anledning til historiografiske artikler og refleksioner over ”state of the art” inden for uddannelseshistorie. Hvor kommer vi fra, og hvor bevæger feltet sig hen? Såvel mere personlige essays som historiografiske analyser af den lokalhistoriske, nationale, nordiske og internationale udvikling på feltet er yderst velkomne. Også artikler, der udforsker ”hvide pletter” inden for uddannelseshistorien, er velkomne.

Forslag til artikler inkl. et halv sides abstract bedes sent til redaktionen senest 15. januar 2016. Der kan forventes tilbagesvar senest 15. februar.

Endelig deadline for indlevering af de valgte artikler er 1. juli 2016. Årbogen udkommer i december 2016.

Alle artikler bedømmes i peer review. Uddannelseshistorie er anerkendt i BFI med ét point.

Redaktionen kan kontaktes ved: førsteamanuensis, ph.d. Jesper Eckhardt Larsen, Universitet i Agder ( Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. ), og seniorforsker, ph.d. Christian Larsen, Rigsarkivet. ( Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. ). Skriv gerne til os tidligere, hvis du forbereder et abstract.

 

Det moderne universitet: Politik, kampe og de lange træk

12. juli 2014

Call for papers

Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2015 udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie, som tematiserer Det moderne universitet. Der kaldes særligt på historiske analyser af sammenhængene imellem og eksempler på videnskabernes, uddannelsernes og institutionernes udviklinger i et samfundsmæssigt perspektiv. Samtidshistoriske analyser og komparative analyser med inddragelse af forholdene i flere lande er velkomne.

Hvis dette har interesse, kontakt da venligst tema-redaktørerne Else Hansen: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller Jesper Eckhardt Larsen:  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. inden 30. december 2014. Skriv gerne til os tidligere, hvis du forbereder et abstract.

 

Selskabets flyer

Den nye flyer om selskabet

 

Referat fra selskabets generalforsamling 2014

14. marts 2014

Referatet fra generalforsamlingen, der blev afholdt 27. februar 2014, er nu tilgængeligt på hjemmesiden.

 

Skole før, nu og i fremtiden

december 2013

Skole før, nu og i fremtiden. Forskere i Skolehistorie

I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års undervisningspligt for alle børn i Danmark. Det skete med en række af skolelove, som også rummede retningslinjer for, hvad de skulle undervises i, hvordan skolerne skulle indrettes, hvor mange der burde være, hvordan lærerne skulle aflønnes og en række andre detaljer om skolernes indre og ydre liv.

Skolen har forandret sig markant siden 1814, men forandringerne er sket i tæt tilknytning til det omgivende samfunds udvikling - og ud fra forventninger til fremtiden.

Skolen har været udspændt mellem fortid, samtid og fremtid, den har været bygget på fortidens grundlag, har været underlagt samtidens muligheder og har skullet opfylde fremtidens behov.

Formidling af skolens historie er en vigtig rød tråd i jubilæet. I samarbejde mellem Selskab For Skole- og Uddannelseshistorie og Jubilæumssekretariatet præsenteres i denne pjece et udvalg af de forskere, der har udforsket og formidlet skolens mangfoldige historier.

 

Globale Perspektiver på uddannelseshistorie

29. januar 2013

Call for Papers

Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2013 udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie, som tematiserer overnationale tendenser og/eller internationale netværksanalyser inden for uddannelseshistorie. Vi efterspørger eksempler, hvor det internationale gør sig gældende på måder, der udfordrer det traditionelle nationale blik på uddannelseshistorie.

Hvis dette har interesse kontakt da venligst: tema-redaktør Jesper Eckhardt Larsen: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller ansvarshavende redaktør Susanne Wiborg: Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. inden d. 1. marts 2013.

 

Årbogen 2012: I særklasse. Inklusion og eksklusion i grundskolen

9. januar 2013

Kært barn har mange navne. Det gør sig også gældende for de grupper af børn, som på forskellige måder har adskilt sig fra flertallet. Historisk set har ethvert pædagogisk og politisk forsøg på at forandre og forbedre grundskolens form og indhold måtte forholde sig til de grupper af børn, der udgjorde en undtagelse fra normalen.

I årbogen Uddannelseshistorie 2012 behandler seks forfattere forskellige aspekter af disse problemstillinger i Danmark, Norge og Sverige.

De tre første artikler om danske forhold. Ellen Nørgaard skriver om den svagtbegavede elev i skolesammenhæng, mens Christian Ydesen behandler lærerbedømmelser og test i det 20. århundrede, og Bjørn Hamre analyserer problemforståelser og forskelssætninger i 1930'erne.

Det eugeniske tematik er omdrejningspunktet i de to skandinaviske bidrag. Thom Axelsson fra Sverige skriver om den svenske overlærer Manne Ohlanders studie af tatere, mens Eva Simonsen fra Norge behandler specialpædagogikken i den norske skole efter 1945. Endelig giver Søren Langager fra Danmark et tilbageblik på de sidste årtiers strømninger inden for specialundervisningen samt diagnosticeringer af børn.

Årbogen rummer desuden den uundværlige oversigt over årets gang på uddannelsesområdet, den uddannelseshistoriske årsbibliografi og en fyldig anmeldersektion.

Årbogen er på 256 sider og koster 225 kr. for medlemmer, 275 kr. for ikke-medlemmer.

Årbogen kan købes ved kontakt til selskabets kasserer:  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

 

Præsentation af årbogen 2012 og selskabets generalforsamling 2013

9. januar 2013

Generalforsamling afholdes torsdag 28. februar 2013 kl. 15.30-16.00 på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup. Kl. 16-18 er der samme sted præsentation af årbogen 2012 og af selskabets nye bog "Knowledge, Politics and the History of Education".

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassereren aflægger regnskab

4) Fastsættelse af budget og kontingent

5) Indkomne forslag

6) Valg af styrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant

Ønsker genvalg: Christian Larsen, Søren K. Lauridsen, Erik Nørr, Else Hansen og Susanne Wiborg.

Ønsker ikke genvalg: Keld Grinder-Hansen

I stedet for Keld Grinder-Hansen indstilles til nyvalg: Niels Reeh

Ønsker genvalg: revisor Kirsten Frederiksen, Rønde.

7) Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden (Keld Grinder-Hansen, Margrethevej 15, 2900 Hellerup) i hænde senest ti dage før generalforsamlingen.

 

Referat fra selskabets generalforsamling 2012

13. februar 2012

Referatet fra generalforsamlingen, der blev afholdt 9. februar 2012, er nu tilgængeligt på hjemmesiden.

Viden, status, etos, certificering og monopol – Professionerne og deres uddannelser i historisk lys
2.8.2016
Der indbydes til artikler til Årbog for Uddannelseshistorie 2017 udgivet af Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie.
Dette temanummer af Uddannelseshistorie skal belyse udviklingen inden for både de klassiske og de nyere professioner. Der ønskes særligt artikler, der belyser uddannelsernes rolle i professionernes historie. Professionerne har haft varierende succes med at fastholde status og monopol, f.eks. i tider med mangel på uddannede lærere. Overgangen til videnssamfund har også udfordret tidligere vidensmonopoler og dermed de professionelles legitimitet og idealer.
Temanummeret sigter mod en bred historisk dækning af uddannelsernes rolle for både nyere grupper af professionelle: Lærere, pædagoger, socialrådgivere, politibetjente, sygeplejersker osv., dvs. vejen fra bl.a. seminarietraditionen til professionsbacheloruddannelserne, og for de ældre klassiske professioner: præster, læger, jurister, lektorer osv.
Forslag til artikler med kort abstract bedes sendt til redaktionen senest 1. januar 2017. Der kan forventes tilbagesvar senest 1. februar 2017. Deadline for indlevering af artikel er 1. juli 2017. Årbogen udkommer december 2017.
Alle artikler bedømmes i peer review. Uddannelseshistorie er anerkendt i BFI med ét point.
Redaktionen kan kontaktes ved: Jesper Eckhardt Larsen ( Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. )