Årbøger efter årgang
Årbog 2007 PDF Udskriv Email

Humanioras fødekæde

Årbog 2007Indholdsfortegnelse

Forord

Jesper Eckhardt Larsen: Humaiores fødekæde - bedaget metafor eller videnspolitisk projekt

Finn Collin: Universiteternes forskning og den humanistiske fødekæde

Julio Jensen: Videsfødekæden - fragmenter eller helhed?

Gritt Bykærholm Nielsen og Nathalia Brichet: Det Frie Universitet - Forestillinger om universitetets frihed og nytte fra 1479 til 2003

Harry Haue: Humaniora i det almene gymnasium

Arne Juul: "Du skal sige tingen, som du ser den, i dit eget klare sprog": Aage Salling (1908-1980) og engelskfaget

Jesper Eckhardt Larsen: Interview med universitetshistoriker Frederik W. Thue om humanioras fødekæde

Signe Holm-Larsen: Centralisering og sammenlægninger - Uddannelserne i årets løb. Folketingsåret 2006-2007

Anmeldelser

Keld Grinder-Hansen: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

 
Årbog 2006 PDF Udskriv Email

Velfærdsstaten under pres?

Årbog 2006Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Keld Grinder-Hansen og Erik Nørr: Mindeord. Skole- og uddannelseshistorikeren Vagn Skovgaard-Petersen (1931-2006)

Christian Glenstrup og Børge Riis Larsen: Bibliografi over Vagn Skovgaard-Petersens litterære produktion 2001-2006

Susanne Viborg: Velfærdsstaten under pres? Konsekvenser for uddannelserne

Alfred Oftedal Telhaug: Velferdsstat og utdanning i Norge - to sider av samme sak

Ulf P. Lundgreen: Utbildningspolitik och utbildningskoder. Förändringer i svensk utbildningspolitik

Ida Juul: Den danske velfærdsstat og uddannelsespolitikken

Signe Holm-Larsen: Uddannelserne i årets løb. Folketingsåret 2005-2006

Anmeldelser

Keld Grinder-Hansen: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie

 
Årbog 2005 PDF Udskriv Email

Årbog 2005Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Søren Ehlers: Portræt af en uddannelsesforsker - der bliver 70. Erik Jørgen Hansen

Erik Nørr: Et vigtigt år i folkeskolens historie? Lærere og skoler i Østhimmerland omkring 1814

Poul Skov: Forsøgs- og udviklingsarbejde i folkeskolen. Arbejdet i tre ministerielle råd gennem 35 år

Torsten Erlandsen og Jacob Kornbeck: Kaldelse, ej opslag. Om besættelsen af Danmarks første universitetsprofessorat i pædagogik i 1955

Else Hansen: Effektivitet eller frihed? Diskussioner om universitetsstudier 1957-1960

Rasmus Glenthøj: Portal til den nationale skole i Danmark

Signe Holm-Larsen: Uddannelserne i årets løb. Folketingsåret 2004-2005

Keld Grinder-Hansen: Dansk Skolemuseum

Anmeldelser

Keld Grinder-Hansen: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 

Søren Ehlers: Historisk-Pædagogisk Studiesamling ved DPU

 
Årbog 2004 PDF Udskriv Email

Uddannelseshistorie Årbog 2004

Indholdsfortegnelse

Udkom også som festskrift til Erik Nørr: "Skole kirke arkiv"

Redaktionelt

Christian Larsen: Praktisk præsteuddannelse omkring år 1800

Anders Monrad Møller: Vejen til Sorø? Forspil til Grundtvigs Højskole på Marielyst

Søren Ehlers: I 1900-tallet kom vi for alvor i skole. Fra skolepolitik til kompetenceudvikling

Jørgen Mikkelsen: Skolekampen i Hjembæk og Svinninge. Et studie i folkeskolens centralisering

Signe Holm-Larsen: Skolen i årets løb. Folketingsåret 2003-2004

Keld Grinder-Hansen: Dansk Skolemuseum

Anmeldelser

Nyt og noter

 
Årbog 2003 PDF Udskriv Email

1903-2003

Årbog 2003Indholdsfortegnelse

Forord

Redaktionelt

Gymnasiets direktør Jarl Damgaard - i samtale med Harry Haue og Vagn Skovgaard-Petersen den 20. maj 2003

Vagn Skovgaard-Petersen og Christian Gorm Tortzen: Gymnasium - fra J.C. Christensen til Ulla Tørnæs. Oversigt med kommentarer.

Keld Grinder-Hansen: Harald Holm og skoleloven af 1903 - grundtvigsk modstand.

Jørgen Sørensen: Gymnasielæreren - en figur under forandring.

Jens Erik Skydsgaard: Rektor Julius Nielsen - en (næsten) glemt skolemand.

Finn Jorsal: Hartvig Frisch som gymnasielærer.

Signe Holm-Larsen: Eksamensmellemskolen. Brobygning, mønsterbrud og social mobilitet.

Christian Larsen: Skoledrift - ikke forretning, men samfundsopgave. Statens og kommunernes overtagelse af private gymnasieskoler 1918 til 1919.

Walter Dalland: "Husværter" for gymnasierne. Om amternes overtagelse af statsskolerne pr. 1. januar 1986.

Børge Riis Larsen: Naturvidenskab i gymnasiet efter 1903 - på vej mod en krise.

Vagn Skovgaard-Petersen: Disputats om en gymnasial almendannelse. Opposition ved disputatsforsvaret på Syddansk Universitet d. 28. februar 2003.

Harry Haue: Replik til Vagn Skovgaard-Petersens opposition.

Gorm Bruun Hansen: 255 disciple fra Roskilde Katedralskole 1812 til 1850 - en statistisk undersøgelse.

Berrit Hansen: Dannelsen af CVU'er. Den politiske proces 1998 til 2002 - central og decentral. Baggrund 1965-1998 og formål.

Signe Holm-Larsen: Skolen i årets løb

Keld Grinder-Hansen: Dansk Skolemuseum

Anmeldelser

Nyt og noter

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 3 ud af 11