Årbøger efter årgang
Årbog 1994 PDF Udskriv Email

Årbog 1994Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Anne Marie Nørvig og forsøgsskolen. Samtale med Wilhelm Marckmann og Jørgen Egedal Poulsen - og en tilføjelse af Ejvind Jensen

Mette Havsteen-Mikkelsen: Rødding Højskole i Lunds tid - et kulturbillede

Karen Vilhelmsen: Om Danemarks Kvide der lød en Sang. Skønlitterære tekstgengangere i folkeskolens læsebøger 1835-1899

Erik Jensen: "Når Altet gribes i det Nære." Johs. V. Jensen, skolen og barnet

Ebbe Kromann-Andersen: Åben-plan skoler - fortid og fremtid

Rudolf Lave: Fra bondedreng til landsbylærer - et levnedsløb belyst gennem dokumenter

Ole Rasmussen: De tusind skolers land. Et registreringsprojekt på Danmarks Lærerhøjskole over danske folkeskoler i den 20. århundrede

Peter Grünbaum: Udviklingstendenser inden for erhvervsfaglige grunduddannelser

M. Blaksteen: Skolen i årets løb

Anmeldelser

Nyt og noter

 
Årbog 1993 PDF Udskriv Email

Årbog 1993Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Bertel Haarder - undervisningsminister 1982-1993 - i samtale med Poul Dam og Vagn Skovgaard-Petersen

Skriften på væggen - samtale med Poul Gernes og Georg Jansen

Torben Gregersen: Et halvt århundrede med undervisningsmidler

Ove Pedersen: I særklasse på Herning Gymnasium for 60 år siden

Lejf Degnbol: Det skiftende skoleår. Regler om skoleårets begyndelse

H.C. Helt: Den danske skole i Lund - et 50 års jubilæum

Niels Rosendal Jensen: Inger Merete Nordentofts skoleforsøg på Katrinedalsskolen 1950-1958

Dimissionstaler - en kilde til dannelsenshistorien. Georg Bruun: Det moderne Gymnasium (1909). Erik Lund: Studenter og realister af 1969.

Harry Haue: Gymnasiets jubilæumsbøger - en del af skolehistoriens underskov

M. Blaksteen: Skolen i årets løb

Anmeldelser

Nyt og noter

 
Årbog 1992 PDF Udskriv Email

Årbog 1992Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Stinus 90 år

Vagn Skovgaard-Petersen: Politikeren bag programmerne - samtale med fhv. kulturminister Ole Vig Jensen (f. 1936)

Thyge Winther-Jensen: Johann Amos Comenius (1592-1670) - og hans forbindelse med Danmark-Norge. En skitse.

Anna Thestrup: Varselsmænd skal kunne læse og skrive.

Henning Bro Rasmussen: Om sangbogen"Danmark" og Carl Nielsen som skolesangbogsredaktør. Studier i en dansk skolesangbog 1923 og 1924.

Knud Holch Andersen: Fremtidens gymnasium - set fra 1960

Vagn Skovgaard-Petersen: Skole- og uddannelseshistorie. En status. Forsøg på et overblik.

M. Blaksteen: Skolen i årets løb

Anmeldelser

Nyt og noter

 
Årbog 1991 PDF Udskriv Email

Årbog 1991Indholdsfortegnelse

Udkom også som festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen: "Skole dannelse samfund"

Redaktionelt

Claus Bjørn: Med C.D.F. Reventlow på "le grand tour" 1769-70

Verner Bruhn: Flere end Askov - højskoler i Ribe amt

K.E. Bugge: "Et Glimt af Paradisets Kyst". Iagttagelser vedrørende Ingemanns skoletid 1800-1806

Poul Dam: Højskolernes dannelsesidealer i 1870erne - illustreret gennem sangbøgerne

Lejf Degnbol: Rig/fattig og dreng/pige i børnenes skole. Træk af delingens historie i skolen

Søren Ehlers: Veje til voksenlivet. Overvejelser vedrørende den konfirmerede ungdoms historie

Christian Glenstrup: På jagt i en billedskat

Loftur Guttormsson: Sækulariseringstendenser i islandsk almuedannelse i slutningen af 1800-tallet

Harry Haue: Afskeden med P. Munchs verdenshistorie. Udviklingen af et nyt dannelsesbegreb i gymnasiets historieundervisning 1958-75

Kristian Hvidt: Filosofikum: Dansk dannelse mellem Madvig og Marx

Grethe Ilsøe: Planer og virkeliggørelse - om oprettelse af en borgerskole i Køge 1808

Egil Johansson: "Läser själva orden. Läser i book." Barnens läsning i Bygdeå 1640 med några vidare utblickar

Harald Jørgensen: Hans Olrik - historiker og skolemand

Tage Kampmann: Seminariets betydning for lokalsamfundet - hístorisk og aktuelt belyst

Ingrid Markussen: Viden, fag og dannelse - nogle refleksioner om den offentlige skoles opdragelse og undervisning af børn

Ingrid Nilsson og Håkan Andersson: Skilda lärohus. Några glimtar från ett nordiskt utbildningshistoriskt forskningsprojekt

Gunhild Nissen: Matematik og dannelse - spotlys på 1878

Ellen Nørgaard: Soria Moria Slot, og vejen der hen til

Erik Nørr: Debatten om gymnasieskolernes biblioteker 1918-22. Fra forskningsbibliotek til pædagogisk studiesamling

Knud Prange: Uddannelse - døtre og svigerdøtre. Nogle overvejelse over social stabilitet

Hans Priemé: "De kom, så og lærte". Fire danske pædagoger på besøg i USA før 1900

Lorenz Rerup: Skole og mindretal

Karen Skovgaard-Petersen: Non scholae sed vitae. - en programerklæring for latinundervisningen ved Sorø Akademi

Knud Tveit: Historiens plass i pedagogikkstudiet ved universitetet i Oslo

Christian Glenstrup: Bibliografi over Vagn Skovgaard-Petersens litterære produktion

 

 

 

 
Årbog 1990 PDF Udskriv Email

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Ellen Nørgaard: Tidligere undervisningsminister Dorte Bennedsen

Christian Glenstrup: Danmarks kirker og skoler - historiske sognekort

Gunner Lind: Hær og uddannelse i Danmark-Norge i det 18. århundrede

Sven Erik Nordenbo: Gymnasial undervisning i filosofi

Ove Pedersen: Et sogn og dets lærer. Iver Kristensen Holmgaard, lærer i Ørre 1869-1813

Heinrich Nielsen: Tres år i skolen (lærererindringer)

M. Blaksteen: Skolen i årets løb

Anmeldelser

Nyt og noter

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 6 ud af 11