Årbøger efter årgang
Årbog 1991 PDF Udskriv Email

Årbog 1991Indholdsfortegnelse

Udkom også som festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen: "Skole dannelse samfund"

Redaktionelt

Claus Bjørn: Med C.D.F. Reventlow på "le grand tour" 1769-70

Verner Bruhn: Flere end Askov - højskoler i Ribe amt

K.E. Bugge: "Et Glimt af Paradisets Kyst". Iagttagelser vedrørende Ingemanns skoletid 1800-1806

Poul Dam: Højskolernes dannelsesidealer i 1870erne - illustreret gennem sangbøgerne

Lejf Degnbol: Rig/fattig og dreng/pige i børnenes skole. Træk af delingens historie i skolen

Søren Ehlers: Veje til voksenlivet. Overvejelser vedrørende den konfirmerede ungdoms historie

Christian Glenstrup: På jagt i en billedskat

Loftur Guttormsson: Sækulariseringstendenser i islandsk almuedannelse i slutningen af 1800-tallet

Harry Haue: Afskeden med P. Munchs verdenshistorie. Udviklingen af et nyt dannelsesbegreb i gymnasiets historieundervisning 1958-75

Kristian Hvidt: Filosofikum: Dansk dannelse mellem Madvig og Marx

Grethe Ilsøe: Planer og virkeliggørelse - om oprettelse af en borgerskole i Køge 1808

Egil Johansson: "Läser själva orden. Läser i book." Barnens läsning i Bygdeå 1640 med några vidare utblickar

Harald Jørgensen: Hans Olrik - historiker og skolemand

Tage Kampmann: Seminariets betydning for lokalsamfundet - hístorisk og aktuelt belyst

Ingrid Markussen: Viden, fag og dannelse - nogle refleksioner om den offentlige skoles opdragelse og undervisning af børn

Ingrid Nilsson og Håkan Andersson: Skilda lärohus. Några glimtar från ett nordiskt utbildningshistoriskt forskningsprojekt

Gunhild Nissen: Matematik og dannelse - spotlys på 1878

Ellen Nørgaard: Soria Moria Slot, og vejen der hen til

Erik Nørr: Debatten om gymnasieskolernes biblioteker 1918-22. Fra forskningsbibliotek til pædagogisk studiesamling

Knud Prange: Uddannelse - døtre og svigerdøtre. Nogle overvejelse over social stabilitet

Hans Priemé: "De kom, så og lærte". Fire danske pædagoger på besøg i USA før 1900

Lorenz Rerup: Skole og mindretal

Karen Skovgaard-Petersen: Non scholae sed vitae. - en programerklæring for latinundervisningen ved Sorø Akademi

Knud Tveit: Historiens plass i pedagogikkstudiet ved universitetet i Oslo

Christian Glenstrup: Bibliografi over Vagn Skovgaard-Petersens litterære produktion

 

 

 

 
Årbog 1990 PDF Udskriv Email

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Ellen Nørgaard: Tidligere undervisningsminister Dorte Bennedsen

Christian Glenstrup: Danmarks kirker og skoler - historiske sognekort

Gunner Lind: Hær og uddannelse i Danmark-Norge i det 18. århundrede

Sven Erik Nordenbo: Gymnasial undervisning i filosofi

Ove Pedersen: Et sogn og dets lærer. Iver Kristensen Holmgaard, lærer i Ørre 1869-1813

Heinrich Nielsen: Tres år i skolen (lærererindringer)

M. Blaksteen: Skolen i årets løb

Anmeldelser

Nyt og noter

 
Årbog 1989 PDF Udskriv Email

Årbog 1989Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Tidligere undervisningsminister Tove Nielsen - samtale med Ellen Nørgaard

Poul Dam: Historieundervisning mellem digtning og sandhed. Refleksioner i forbindelse med Ingemanns 200-årsdag.

Ingrid Markussen: Grundlæggende fag i skolen 1739 - og deres betydning for befolkningens læse- og skrivefærdighed.

Thyge Winther-Jensen: Pædagogik som videnskab og som universitetsfag - i dansk tradition.

Agnete Engberg: Vejen frem mod et forskningscenter på småbørnsområdet

Harry Haue: Skolens historie i undervisningen

Grå Borup-Nielsen: Det Danske Selskabs Skole

Vibeke Stybe: Ingrid Jespersen og H.S. Lynge

M. Blaksteen: Skolen i årets løb

Anmeldelser

Nyt og noter

 
Årbog 1988 PDF Udskriv Email

Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Vagn Skovgaard-Petersen: Roar Skovmand

Knud Heinesen i samtale med Ellen Nørgaard

Erik Rasmussen: Oldefars visebog

Søren Ehlers: Folkeoplysning og politik

Erik Dehn: Det sthyrske circulære og historiefaget

Henning Nielsen: Ti år efterkursusloven

M. Blaksteen: Skolen i årets løb

Anmeldelser

Nyt og noter

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 6 ud af 11