Årbøger efter årgang
Årbog 2014 PDF Udskriv Email

Skoleanordningerne af 1814. Danmarks skole i et transnationalt lys

Skoleanordningerne af 1814. Danmarks skole i et transnationalt lys

Indholdsfortegnelse

Forord

Artikler

Del 1: Udblik
Education and the State: Whatever Happened to Education as a Public Good? Af Andy Green

Fra dansk provins til konstitusjonell stat. Arbeidet for en norsk skolelovgivning 1814 til 1827.
Af Tone Skinningsrud og Randi Skjelmo

En politisk illusion? 1842 års folkskolestadga och den svenska folkskolan.
Af Johannes Westberg

Udvikling af det finske folkeskolevæsen fra 1860’erne til 1920’erne.
Af Merja Paksuniemi

Del 2: Perspektiver på skolehverdag og pædagogik
Brahetrolleborg som eksponent for det moderne.
Af Ingrid Markussen

Skoletid. Elevtimetal i folkeskolens 7. klasse 1814-2014.
Af Signe Holm-Larsen

Bilag til Skoletid. Elevtimetal i folkeskolens 7. klasse 1814-2014.

Indførelsen af den indbyrdes undervisningsmetode i Danmark, dens konkrete udformning som disciplinær teknik i klasselokalet og dens internationale variationer.
Af Claus Munch Drejer, Niels Reeh og Jesper Eckhardt Larsen.

Oversigter, anmeldelser m.v.

I år holder skolen fødselsdag – hurra, hurra, hurra! Om jubilæet Skole i 200 år. Af Anne Katrine Gjerløff

Mærke-hjertesager og adgangskrav. Uddannelserne i folketingsåret 2013-2014. Af Signe Holm-Larsen
Bilag til Mærke-hjertesager og adgangskrav.

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2013. Af Christian Larsen

Læreruddannelse i mere end 200 år – om mindestuerne i Jonstrup. Af Signe Holm-Larsen

Anmeldelser

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2014. Af Jesper Eckhardt Larsen

 
Årbog 2013 PDF Udskriv Email

Verden i skolen, skolen i verden

I særklasse - Inklusion og eksklusion i grundskolen

Indholdsfortegnelse

Forord

Artikler

Verden i skolen, skolen i verden. Globale perspektiver på uddannelseshistorie Af Jesper Eckhardt Larsen.

Globalisering, vidensøkonomi og konkurrenceevne. Om restruktureringen af det danske uddannelsessystem. Af Søren Ehlers.

Den diskrete internationalisering. Danske uddannelser i international kontekst 1968-1982. Af Karen Egedal Andreasen, Palle Rasmussen og Christian Ydesen.

De danske håndværkeruddannelser i krydsfeltet mellem det europæiske og det nationale. Af Ida Juul.

En nordisk historia eller nationalism på ett nytt sätt? Ömsesidig historieläroboksrevision i föreningarna Nordens regi, ca 1930-1965. Af Henrik Åström Elmersjö.

Øvelsesskolekrigen i Ranum 1930-34. En beretning om forholdet mellem byens skole og seminarium. Af Hans Støttrup Jensen.

Oversigter, anmeldelser m.v.

Lærerlockout, lektiecafeer og lavere SU – uddannelserne i folketingsåret 2012-2013. Af Signe Holm-Larsen.

Bilag til Lærerlockout, lektiecafeer og lavere SU – uddannelserne i folketingsåret 2012-2013. Af Signe Holm-Larsen.

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2012. Af Christian Larsen.

Anmeldelser

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2013 og Selskabets publikationer. Af Jesper Eckhardt Larsen.

 
Årbog 2012 PDF Udskriv Email

I særklasse. Inklusion og eksklusion i grundskolen

I særklasse - Inklusion og eksklusion i grundskolen

Indholdsfortegnelse

Forord

Artikler

I særklasse. Inklusion og eksklusion i grundskolen. Af Anne Katrine Gjerløff og Lisa Rosén Rasmussen

Den svagtbegavede elev - og vandringerne fra segregation til integration. Af Ellen Nørgaard

Børn i særklasse - lærerbedømmelser og test i det 20. århundrede. Af Christian Ydesen

Den yderste halespids - bekymring som dispositiv i skolens problemforståelse og forskelssætninger. Af Bjørn Hamre

Tattare, hjälpklasser och intelligensundersökningar i den svenska folkskolan under tidigt 1900-tal. Af Thom Axelsson

"Folkeskolens ytterste forpost" - en annen historie om den norske folkeskolen 1945-1970. Af Eva Simonsen

Kan man skælde ud på et "bogstavbarn"? - benævnelser af de anderledes børn gennem de senere årtier og adfærdsdiagnosernes genkomst. Af Søren Langager.

Oversigter, anmeldelser m.v.

Milepæle i læreruddannelsen m.v. Af Signe Holm-Larsen

Så blev inklusionen en realitet – uddannelserne i folketingsåret 2011-2012. Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2011. Af Christian Larsen

Anmeldelser

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2012

Selskabets publikationer

 
Årbog 2011 PDF Udskriv Email

Tro, pædagogik og skole

Tro, pædagogik og skole

Indholdsfortegnelse

Konfirmation og rytterskoler i Danmark - i lyset af den enevældige stats overlevelseskamp i første halvdel af det 18. århundrede. Af Niels Reeh

Mission og uddannelse som koloniseringsstrategi i den danske koloni Tranquebar. Af Keld Grinder-Hansen

»Altsaa: at staae ene – ved en Andens hjælp!«– Kierkegaards pædagogiske paradoks. Af Joakim Garff

Skolen mellem tro og viden – dogmatik og fortællinger i grundskoleundervisningen 1850-1920. Af Anette Faye Jacobsen

Evangeliets samfundsnyttige pædagogisering - liberalteologiens transformation på det pædagogiske felt med Edvard Lehmanns virke som eksempel. Af Mette Buchardt

Et år uden ændringer i folkeskoleloven – uddannelserne i folketingsåret 2010-2011. Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2010. Af Christian Larsen

Anmeldelser

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2010

Selskabets publikationer

 
Årbog 2010 PDF Udskriv Email

Fællesskab og elite

Fællesskab og eliteIndholdsfortegnelse

Uddannelse til salg! – det private skolemarked i England af Susanne Wiborg

”En skole for alle” og privatisering.En analyse av de skandinaviske landenes privatiseringspolitik af Nina Volckmar

Skolevalgets nye kontekst – om privatskolernes rolle i det danske grundskolemarked i en tid mellem autonomi og accountability af Rikke Brown

Privat og real … Den private realskole i Danmark af Christian Larsen

Den danske stat og de frie skolers frihed – i 1855 og 2005 af Niels Reeh

Hvorfra – hvorhen? Tendenser og lovændringer mv. i dansk uddannelsespolitik 1998-2010 af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2009. Af Christian Larsen

Anmeldelser

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2010 af Keld Grinder-Hansen

Selskabets publikationer

Navneregister

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 2 ud af 11