Årbog 2006 Udskriv

Velfærdsstaten under pres?

Årbog 2006Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Keld Grinder-Hansen og Erik Nørr: Mindeord. Skole- og uddannelseshistorikeren Vagn Skovgaard-Petersen (1931-2006)

Christian Glenstrup og Børge Riis Larsen: Bibliografi over Vagn Skovgaard-Petersens litterære produktion 2001-2006

Susanne Viborg: Velfærdsstaten under pres? Konsekvenser for uddannelserne

Alfred Oftedal Telhaug: Velferdsstat og utdanning i Norge - to sider av samme sak

Ulf P. Lundgreen: Utbildningspolitik och utbildningskoder. Förändringer i svensk utbildningspolitik

Ida Juul: Den danske velfærdsstat og uddannelsespolitikken

Signe Holm-Larsen: Uddannelserne i årets løb. Folketingsåret 2005-2006

Anmeldelser

Keld Grinder-Hansen: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie