Årbog 2007 Udskriv

Humanioras fødekæde

Årbog 2007Indholdsfortegnelse

Forord

Jesper Eckhardt Larsen: Humaiores fødekæde - bedaget metafor eller videnspolitisk projekt

Finn Collin: Universiteternes forskning og den humanistiske fødekæde

Julio Jensen: Videsfødekæden - fragmenter eller helhed?

Gritt Bykærholm Nielsen og Nathalia Brichet: Det Frie Universitet - Forestillinger om universitetets frihed og nytte fra 1479 til 2003

Harry Haue: Humaniora i det almene gymnasium

Arne Juul: "Du skal sige tingen, som du ser den, i dit eget klare sprog": Aage Salling (1908-1980) og engelskfaget

Jesper Eckhardt Larsen: Interview med universitetshistoriker Frederik W. Thue om humanioras fødekæde

Signe Holm-Larsen: Centralisering og sammenlægninger - Uddannelserne i årets løb. Folketingsåret 2006-2007

Anmeldelser

Keld Grinder-Hansen: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie