Årbog 2005 Udskriv

Årbog 2005Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Søren Ehlers: Portræt af en uddannelsesforsker - der bliver 70. Erik Jørgen Hansen

Erik Nørr: Et vigtigt år i folkeskolens historie? Lærere og skoler i Østhimmerland omkring 1814

Poul Skov: Forsøgs- og udviklingsarbejde i folkeskolen. Arbejdet i tre ministerielle råd gennem 35 år

Torsten Erlandsen og Jacob Kornbeck: Kaldelse, ej opslag. Om besættelsen af Danmarks første universitetsprofessorat i pædagogik i 1955

Else Hansen: Effektivitet eller frihed? Diskussioner om universitetsstudier 1957-1960

Rasmus Glenthøj: Portal til den nationale skole i Danmark

Signe Holm-Larsen: Uddannelserne i årets løb. Folketingsåret 2004-2005

Keld Grinder-Hansen: Dansk Skolemuseum

Anmeldelser

Keld Grinder-Hansen: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 

Søren Ehlers: Historisk-Pædagogisk Studiesamling ved DPU