Årbog 1972 Udskriv

Årbog 1972Indholdsfortegnelse

Erik Rasmussen: Kampen om skolelovene af 1958

Finn Gad: Vestgrønlandske undervisnings- og skoleforhold 1721-1807

G. Japsen: Udviklingslinjer i sønderjysk skolehistorie fra 1814 til Treårskrigen

Karl Rønne: Folkeskolens orienteringsfag - en nydannelse med gammelt mål

Verner Bruhn: Reformiver og partistrid. Kampen om Esbjerg skoleplan 1899-1903

Gunhild Nissen: Skolen og samfundet

Anmeldelser

Nyt og noter