Årbog 1973 Udskriv

Billede på vej

Indholdsfortegnelse

Birger Peitersen: Ludvig Reventlow og almuens undervisning i 1780'erne

Kirsten Byberg: Højskolen og den folkelige sangtradition ca. 1840-1910

Roar Skovmand: Bønder, skole og demokrati

Poul Kürstein: Flensborg Avis's Stavebog for Hjemmet. Redaktør Jens Jessen som lærer

Sigurd Jensen: Københavnske pensionister fortæller skolehistorie - præsentation af et kildemateriale

Gunhild Nissen: Skolen og samfundet 1972-1973

Anmeldelser

Nyt og noter