Årbog 1974 Udskriv

Årbog 1974Indholdsfortegnelse

Tage Kampmann: Læreruddannelsen i Danmark 1954-1974

Erik Nørr: Den lærde skoles lærerkorps 1889-1903

Claus Bjørn m.fl.: Landboreformerne i den danske skoles historielærebøger

Gunhild Nissen: Skolen og samfundet 1973-1974

Anmeldelser

Nyt og noter