Årbog 1976 Udskriv

Årbog 1976Indholdsfortegnelse

Vagn Skovgaard-Petersen: Ti år

Roar Skovmand: Systemskiftet i den højere skole. Om Vagn Skovgaard-Petersens doktorafhandling "Dannelse og demokrati"

Eilif Frank: Kilder til friskolernes historie

Lise Togeby: Historie - kundskabsfag eller åndsfag?

Ellen Christensen: Til læseprøve på Pederstrup Slot i 1906

Lars Hansen: På vej til højskole og valgmenighed

Gunhild Nissen: Skolen og samfundet

Anmeldelser

Nyt og noter