Årbog 1981 Udskriv

Årbog 1981Indholdsfortegnelse

Erik Nørr: Etableringen af folkeskolens gratisprincip

Jens Fr. Kragholm:Pædagogisk censur og skolefilmordninger i begyndelsen af århundredet. Film bliver til et undervisningsmiddel.

Dan Ch. Christensen: Lærerinteresser og læreruddannelse - en analyse af læreruddannelsesloven af 1966.

Ellen Nørgaard: Skolen og samfundet

Anmeldelser

Nyt og noter