Årbog 1984 Udskriv

Årbog 1984Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Vagn Skovgaard-Petersen: Interview med Stinus Nielsen

Knut Tveit: Traditioner i norsk skolehistorisk forskning.

Bent Søndergaard: Dansk og tysk som undervisningssprog i Flensborg mellem de to slesvigske krige. Et forsøg med tosproget undervisning.

Flemming Sørensen: Skolegang i Århus omkring år 1900.

Karl Rønne: Forskoler på landet.

Ellen Nørgaard: Skole og uddannelse i pressen

Anmeldelser

K.E. Bugge: Grundtvig-jubilæet

Nete Balslev Wingender: Skolehistorie på museerne

Nyt og noter