Årbog 1992 Udskriv

Årbog 1992Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Stinus 90 år

Vagn Skovgaard-Petersen: Politikeren bag programmerne - samtale med fhv. kulturminister Ole Vig Jensen (f. 1936)

Thyge Winther-Jensen: Johann Amos Comenius (1592-1670) - og hans forbindelse med Danmark-Norge. En skitse.

Anna Thestrup: Varselsmænd skal kunne læse og skrive.

Henning Bro Rasmussen: Om sangbogen"Danmark" og Carl Nielsen som skolesangbogsredaktør. Studier i en dansk skolesangbog 1923 og 1924.

Knud Holch Andersen: Fremtidens gymnasium - set fra 1960

Vagn Skovgaard-Petersen: Skole- og uddannelseshistorie. En status. Forsøg på et overblik.

M. Blaksteen: Skolen i årets løb

Anmeldelser

Nyt og noter