Årbog 1993 Udskriv

Årbog 1993Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Bertel Haarder - undervisningsminister 1982-1993 - i samtale med Poul Dam og Vagn Skovgaard-Petersen

Skriften på væggen - samtale med Poul Gernes og Georg Jansen

Torben Gregersen: Et halvt århundrede med undervisningsmidler

Ove Pedersen: I særklasse på Herning Gymnasium for 60 år siden

Lejf Degnbol: Det skiftende skoleår. Regler om skoleårets begyndelse

H.C. Helt: Den danske skole i Lund - et 50 års jubilæum

Niels Rosendal Jensen: Inger Merete Nordentofts skoleforsøg på Katrinedalsskolen 1950-1958

Dimissionstaler - en kilde til dannelsenshistorien. Georg Bruun: Det moderne Gymnasium (1909). Erik Lund: Studenter og realister af 1969.

Harry Haue: Gymnasiets jubilæumsbøger - en del af skolehistoriens underskov

M. Blaksteen: Skolen i årets løb

Anmeldelser

Nyt og noter