Årbog 1994 Udskriv

Årbog 1994Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Anne Marie Nørvig og forsøgsskolen. Samtale med Wilhelm Marckmann og Jørgen Egedal Poulsen - og en tilføjelse af Ejvind Jensen

Mette Havsteen-Mikkelsen: Rødding Højskole i Lunds tid - et kulturbillede

Karen Vilhelmsen: Om Danemarks Kvide der lød en Sang. Skønlitterære tekstgengangere i folkeskolens læsebøger 1835-1899

Erik Jensen: "Når Altet gribes i det Nære." Johs. V. Jensen, skolen og barnet

Ebbe Kromann-Andersen: Åben-plan skoler - fortid og fremtid

Rudolf Lave: Fra bondedreng til landsbylærer - et levnedsløb belyst gennem dokumenter

Ole Rasmussen: De tusind skolers land. Et registreringsprojekt på Danmarks Lærerhøjskole over danske folkeskoler i den 20. århundrede

Peter Grünbaum: Udviklingstendenser inden for erhvervsfaglige grunduddannelser

M. Blaksteen: Skolen i årets løb

Anmeldelser

Nyt og noter