Årbog 1995 Udskriv

Årbog 1995Indholdsfortegnelse

Sigurd Højby: Dimissionstale i Maribo 1944

Ellen Jacobsen: Tysk pige i dansk skole under krigen

Günter Weitling: De tyske mindretalsskolers udvikling

Vagn Skovgaard-Petersen: Skoler for et politisk mindretal

Paul G. Lange: Et latinskoleforsøg for 200 år siden

Kaj Himmelstrup: Lilleskolen - drøm og realitet

Tage Kampmann: Faglærereksamen

Børge Riis Larsen: Gymnasielæreren i litteraturen

Poul Dam: En kildekritisk note

Anmeldelser