Årbog 1996 Udskriv

Årbog 1996Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Rektor Tom Plough Olsen - i samtale med Jørgen Egedal Poulsen og Vagn Skovgaard-Petersen

Anni Bøgh Hattesen: De danske mindretalsskoler i Sydslesvig

Jørgen Egedal Poulsen: Arkivet på Statens Pædagogiske Forsøgscenter

Tage Kampmann: Borgerskoleeksamen

Erik Jensen: Lærerhøjskolen under 2. verdenskrig

Hans Priemé: Sønderjysk Studenterforening

Vagn Skovgaard-Petersen: Folkeskolen efter 1958

M. Blaksteen: Skolen i årets løb

Anmeldelser

Nyt og noter