Årbog 1999 Udskriv

Årbog 1999Indholdsfortegnelse

Redaktionelt

Fhv. folketingsmand og højskoleforstander Poul Dam - i samtale med Lejf Degnbol og Vagn Skovgaard-Petersen, juli 1999

Vagn Skovgaard-Petersen: Barnets århundrede - i kikkert og spejl. Afskedsforelæsning på Danmarks Lærerhøjskole d. 30. august 1999.

Børge Riis Larsen og Christian Glenstrup: Studenterhuens historie

Arne Juul: Nordmændenes Professor Higgins

Lars Bjørner: Landsbyskolen, der overlevede - på Vesterbro

Wilhelm Marckmann: Skoleforsøg. Om vejen til Københavns forsøgsskole på Emdrupborg

Andreas Frehr: Samfundsfag i læreruddannelsen

Signe Holm-Larsen: Skolen i årets løb

Keld Grinder-Hansen: Dansk Skolemuseum

Anmeldelser

Nyt og noter