Årbog 2011 Udskriv

Tro, pædagogik og skole

Tro, pædagogik og skole

Indholdsfortegnelse

Konfirmation og rytterskoler i Danmark - i lyset af den enevældige stats overlevelseskamp i første halvdel af det 18. århundrede. Af Niels Reeh

Mission og uddannelse som koloniseringsstrategi i den danske koloni Tranquebar. Af Keld Grinder-Hansen

»Altsaa: at staae ene – ved en Andens hjælp!«– Kierkegaards pædagogiske paradoks. Af Joakim Garff

Skolen mellem tro og viden – dogmatik og fortællinger i grundskoleundervisningen 1850-1920. Af Anette Faye Jacobsen

Evangeliets samfundsnyttige pædagogisering - liberalteologiens transformation på det pædagogiske felt med Edvard Lehmanns virke som eksempel. Af Mette Buchardt

Et år uden ændringer i folkeskoleloven – uddannelserne i folketingsåret 2010-2011. Af Signe Holm-Larsen

Dansk uddannelseshistorisk bibliografi 2010. Af Christian Larsen

Anmeldelser

Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie 2010

Selskabets publikationer