Årbog 2009 Udskriv

Livslang læring

Livslang læringIndholdsfortegnelse

Redaktionelt

Thyge Winther-Jensen:Livslang læring i lyset af Comenius

Søren Ehlers: Livslang læring som politisk strategi i 1900-tallets Danmark. Samspillet mellem civilsamfund, stat og marked

Hans Støttrup Jensen: Kaalund-Jørgensen-affæren på Ranum statsseminarium - en udløber af retsopgøret efter besættelsen

Else Hansen: Hvordan bruges universitetshistorie?

Christian Larsen og Jesper Eckhardt Larsen: Mellem nyhumanister, nordister, internationalister og emancipatorer – dansk uddannelseshistorie i små hundrede år

Signe Holm-Larsen: Puljestyring og udfoldelsesmuligheder - Uddannelserne i folketingsåret 2008-2009 

Anmeldelser

Keld Grinder-Hansen: Selskabet for Skole- og Uddannelseshistorie